Basiskennis Ondernemerschap (BKO)

Wat leer je?

  • Marketing

Waar zit precies je doelgroep en welk communicatie platvorm past hierbij? Hoe laat je je organisatie groeien? Hoe voer je een marktonderzoek uit?  

  • Personeel & Organisatie

Hoe de kwaliteiten van het team te herkennen via het Belbin teamrollen model? Hoe de verschillende soorten van arbeidsrelaties te herkennen en hierop te anticiperen?

  • Financieel & Bedrijfsadministratie

Hoe stel je een financierings- investerings- liquiditeits- exploitatiebegroting op? Hoe stel je  een balans en een winst en verliesrekening op? En wat betekenen die financiële kengetallen voor de onderneming? Hoe kun je de financiële administratie verzorgen zoals het versturen van facturen en een btw-aangifte zelfstandig invullen?

  • Ondernemingsplan

Hoe stel je een ondernemersplan op? Hoe vul je een business canvas model en de verschillende onderdelen in?

FJM: Financiële, Secretariële en overige kantooropleidingen