Medewerker Secretariaat (PMS)

ALGEMEEN

ALGEMENE INFORMATIE
De opleiding  Medewerker Secretariaat is een praktische, functiegerichte opleiding voor algemeen - administratieve kantoorfuncties. Het praktische niveau van de opleiding is hoog.

De medewerker secretariaat doet werkzaamheden die voornamelijk uitvoerend van aard zijn. In opdracht worden taken uitgevoerd die teruggekoppeld moeten worden aan de leidinggevende. De medewerker secretariaat werkt volgens bedrijfsregels, volgt instructies op en leeft procedures na. De medewerker secretariaat moet de taken zo uitvoeren dat de organisatie als klantvriendelijk en efficiënt werkend wordt gepresenteerd.

VOOROPLEIDING
Voor de opleiding Medewerkster Secretariaat is geen specifieke vooropleiding vereist.

De examens voor de Modulen Basiskennis Secretariaatspraktijk en Basiskennis Correspondentie Nederlands worden afgenomen door Associatie voor praktijkexamens.

Meer info: www.associatie.nl

FJM: Financiële, Secretariële en overige kantooropleidingen