Medische terminologie

Wat leer je?

Inhoud cursus

  • parate kennis van de bouwstenen van een groot aantal medische termen;
  • begrip van de wijze waarop deze termen zijn opgebouwd;
  • inzicht in de spelling- en klemtoonregels.
  • foutloos schrijven en uitspreken van medische termen, ook die welke niet in dit studieprogramma zijn behandeld;
  • inzicht in de betekenis van deze termen;
  • optimaal gebruik van een geneeskundig woordenboek.

FJM: Financiële, Secretariële en overige kantooropleidingen